Cele projektu

Photo F. Perdan, archive Museum of Gorenjska

Photo F. Perdan, archive Museum of Gorenjska

Celem projektu jest zebranie wśród seniorów wspomnień dotyczących życia codziennego ostatnich dziesięcioleci i podzielnie się nimi z innymi. Seniorzy staną się trenerami swych kolejnych pokoleń, przekazywać będą pamięć o życiu codziennym, która w przeciwnym razie zostanie trwale utracona.

Opierając się na indywidualnych wspomnieniach, projekt budować będzie pamięć społeczną wspólnoty. Badać będzie różne aspekty przemian zachodzących w środkowej dekadzie XX wieku: rodzinę, miłość, pracę, rozrywkę, szkołę, płciowość itp.

W związku z powyższym oczekujemy iż:

  • Starsi ludzie staną się aktywnymi członkami społeczności
  • Zwiększy się wkład seniorów w kształceniu młodszych pokoleń w szczególności młodzieży
  • Ze zwględu na wiedzę i doświadczenie doprowadzi to do wzrostu wartości w społeczenstwie osób w podeszłym wieku
  • Doprowadzi to do poprawienia wiedzy o przeszłości, która dotyczyć będzie wybranych aspektów życia codziennego i konsekwencji jakie z tego płynęły dla całego społeczeństwa
  • Doprowadzi do zmniejszenia międzypokoleniowej przepaści poprzez promowanie międzypokoleniowej i rodzinnej nauki
  • Będzie również wspierać tożsamość lokalną oraz poczucie przynależności doń.

Comments are closed.