Pamięć i nauczanie

sembet-eu-02Wspomnienia są stale budowane, ale i zapomniane. Istnieją pojedyncze wspomnienia (np. to są Twoje wspomnienia), ale są również wspomnienia społeczne.

Pamięć społeczna, to pamięć, w której określone grupy ludzi mają wspólną historię. Odgrywa ona kluczowe znaczenie w tworzeniu i utrzymywaniu poczucia tożsamości indywidualnej oraz wspólnotowej.

Nauczanie międzypokoleniowe pokazuje, że ludzie w każdym wieku mogą uczyć się razem i od siebie nawzajem. Jest to nie tylko wiedza, ale także promowanie wzajemnego zrozumienia, rozwóju kapitału społecznego oraz spójności społecznej w naszym starzejącym się społeczeństwie.

Społeczna i kulturowa różnorodność, indywidualizm, atomizacja naszego społeczeństwa, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów masowych zmieniły rolę rodziny w przekazywaniu wartości kulturowych, etycznych jak i społecznych.

Budowanie i dzielenie pamięci społecznej dotyczącej jakiegoś okresu czasu lub konkretnego aspektu wspólnotowego jest sposobem przekazywania wiedzy, postaw i umiejętności pomiędzy pokoleniami. Tego typu transmisja w poprzednich okresach historycznych dokonywała się w obrębie rodziny.

Comments are closed.