Strona Główna

SEMBET photo gallery
Click to view the gallery
W jaki sposób i w jakiej formie społeczeństwo pamięta o przeszłości?

Dotyczy to nie tylko historycznych wydarzeń, ale pamięci dnia codziennego.

Zmiany społeczne, które się dokonały po II wojnie światowej oddaliły pokolenia od siebie. Niewiele jest miejsc w przestrzeni społecznej, w której różne pokolenia mogą dzielić wspólnie przestrzeń i gdzie może dokonywać się wymiana doświadczeń, pamięci. Tym samym jest coraz mniej możliwości przekazywania społecznej pamięci. Tak więc, jest coraz mniej możliwości przekazywania społecznej pamięci młodszym pokoleniom.

W tym projekcie zbadana zostanie rola pamięci społecznej w budowaniu lokalnej tożsamości, promowaniu spójności społecznej i zrozumienia między pokoleniami. Zagadnienia te rozważane będą w kontekście aktywnego starzenia się.

Check the summary of project results (English / Español / Euskara / Italiano / Polski / Română / Slovenščina)

Comments are closed.